Oferta

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

 • Wszystko
 • Octany
 • Propanole
 • Pozostałe
 • Aceton

  Surowiec: Aceton
  Nazwa Chemiczna: Propanon
  Synonimy: Aceton, Keton Dimetylowy
  Wzór chemiczny: C3H6O
  nr CAS: 67-64-1
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwopalna. Dobrze rozpuszczalna w wodzie i rozcieńczalnikach organicznych.
  Zastosowanie: Posiada szerokie zastosowanie jako rozcieńczalnik w przemyśle farb i lakierów, kosmetyce, meblarstwie, motoryzacji.
 • Alkohol Izopropylowy (IPA)

  Surowiec: Alkohol Izopropylowy (IPA)
  Nazwa Chemiczna: Propan-2-ol
  Synonimy: Izopropanol, Alkohol Izopropylowy, 2-hydroksypropan
  Wzór chemiczny: C3H7OH
  nr CAS: 67-63-0
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o alkoholowym zapachu.
  Zastosowanie: Dzięki swoim właściwościom antyseptycznym znajduje zastosowanie jako składnik środków odkażających. Alkohol izopropylowy używany jest również w poligrafii, np.: druk offsetowy, przemyśle farb i lakierów, a także jako składnik różnego rodzaju rozcieńczalników.
 • Etoksypropanol (EP)

  Surowiec: Etoksypropanol (EP)
  Nazwa Chemiczna: 1-etoksypropan-2-ol
  Synonimy: Etoksypropanol, 1-etoksy-2-propanol
  Wzór chemiczny: C5H12O2
  nr CAS: 1569-02-4
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Dobrze rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych.
  Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w farbach drukarskich jako opóźniacz schnięcia, w produkcji żywic, w klejach kauczukowych. Jest również wykorzystywany jako półprodukt w syntezach organicznych.
 • Glikol Monopropylenowy (MPG)

  Surowiec: Glikol Monopropylenowy (MPG)
  Nazwa Chemiczna: Propan-1,2-diol
  Synonimy: Glikol Monopropylenowy, Glikol Propylenowy, 1,2-propanodiol
  Wzór chemiczny: C3H8O2
  nr CAS: 57-55-6
  Właściwości: Bezbarwna, bezwonna, niepalna ciecz, oleista, o wysokiej lepkości, nietoksyczna.
  Zastosowanie: Stosowany jest w przemyśle spożywczym jako konserwant, emulgator. Używany jest jako składnik płynów do chłodnic, spryskiwaczy, pomp ciepła, instalacji grzewczych. Znajduje zastosowanie również w kosmetyce jako substancja nadająca odpowiednią konsystencję oraz w przemyśle tytoniowym i farmacji.
 • Metoksydipropanol (DPM)

  Surowiec: Metoksydipropanol (DPM)
  Nazwa Chemiczna: (Metylo-2-metoksyetoksy)Propanol
  Synonimy: Metoksydipropanol, Eter Monoetylowy Glikolu Dipropylenowego
  Wzór chemiczny: C7H16O3
  nr CAS: 34590-94-8
  Właściwości: Ciecz o charakterystycznym eterowym zapachu.
  Zastosowanie: Charakteryzuje się niższą lotnością w stosunku do metoksypropanolu. Znajduje zastosowanie jako składnik farb lateksowych (zapobiega koagulacji emulsji). Wykorzystywany jest również jako składnik kompozycji rozcieńczalników.
 • Metoksypropanol (PM)

  Surowiec: Metoksypropanol (PM)
  Nazwa Chemiczna: 1-metoksypropan-2-ol
  Synonimy: Metoksypropanol, 1-metoksy-2-propanol
  Wzór chemiczny: C4H10O2
  nr CAS: 107-98-2
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Dobrze rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych.
  Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w farbach drukarskich jako opóźniacz schnięcia, w produkcji żywic, w klejach kauczukowych. Jest również wykorzystywany jako półprodukt w syntezach organicznych.
 • Metyloetyloketon (MEK)

  Surowiec: Metyloetyloketon (MEK)
  Nazwa Chemiczna: Butan-2-on
  Synonimy: Metyloetyloketon, 2-butanon, Metyloaceton, Metylopropanon, Keton Metylowo-Etylowy
  Wzór chemiczny: C4H8O
  nr CAS: 78-93-3
  Właściwości: Substancja zbliżona zapachem do acetonu, dobrze rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych.
  Zastosowanie: Znajduje zastosowanie jako składnik farb, lakierów, mieszanin klejowych, w procesach przetwórczych żywic, powłok winylowych. Ze względu na swoje właściwości używany jest również jako składnik preparatów czyszczących.
 • n-Propanol (NPA)

  Surowiec: n-Propanol (NPA)
  Nazwa Chemiczna: Propan-1-ol
  Synonimy: Alkohol n-propylowy, n-Propanol, 1-propanol, Propanol
  Wzór chemiczny: C3H8O
  nr CAS: 71-23-8
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o ostrym zapachu.
  Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w poligrafii jako składnik kompozycji rozpuszczalnikowych, substancja do dezynfekcji powierzchni, komponent w syntezie organicznej.
 • Octan Butylu (BUTAC)

  Surowiec: Octan Butylu (BUTAC)
  Nazwa Chemiczna: Octan n-butylu
  Synonimy: Octan Butylu, Ester Butylowy Kwasu Octowego
  Wzór chemiczny: C6H12O2
  nr CAS: 123-86-4
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Dobrze rozpuszczalna rozpuszczalnikach organicznych.
  Zastosowanie: Znajduje szerokie zastosowanie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów, żywic, w kosmetyce jako zmywacz.
 • Octan Etylu (ETAC)

  Surowiec: Octan Etylu (ETAC)
  Nazwa Chemiczna: Octan Etylu
  Synonimy: Octan Etylu, Ester Etylowy Kwasu Octowego
  Wzór chemiczny: C4H8O2
  nr CAS: 141-78-6
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Dobrze rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych.
  Zastosowanie: Posiada szerokie spektrum zastosowań jako surowiec w syntezach organicznych, składnik farb i lakierów nitrocelulozowych, w poligrafii, meblarstwie, kosmetyce jako komponent zmywaczy, farmaceutyce.
 • Octan Izopropylu (IPAC)

  Surowiec: Octan Izopropylu (IPAC)
  Nazwa Chemiczna: Octan Izopropylu
  Synonimy: Octan Izopropylu, 1-metyloetylo octan, Ester Alkoholu Izopropylowego i Kwasu Octowego
  Wzór chemiczny: C5H10O2
  nr CAS: 109-60-4
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu.
  Zastosowanie: Wykorzystywany jest jako rozpuszczalnik żywic opartych na nitrocelulozie, olejów i wosków. Znajduje również zastosowanie w kosmetyce, farmacji i poligrafii.
 • Octan Metoksypropylu (PMA)

  Surowiec: Octan Metoksypropylu (PMA)
  Nazwa Chemiczna: Octan 1-metoksypropan-2-ol
  Synonimy: Octan Metoksypropylu, Octan 1-metoksy-2-propanol, Ester 2-metoksypropylowy Kwasu Octowego
  Wzór chemiczny: C6H12O3
  nr CAS: 108-65-6
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu.
  Zastosowanie: Znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów, przemyśle motoryzacyjnym. Wykorzystuje się go również w procesach otrzymywania żywic epoksydowych, akrylowych, poliestrowych, a także jako składnik atramentów do drukarek.
 • Octan n-Propylu (NPAC)

  Surowiec: Octan n-Propylu (NPAC)
  Nazwa Chemiczna: Octan n-Propylu
  Synonimy: Octan n-Propylu, Ester Propylowy Kwasu Octowego
  Wzór chemiczny: C5H10O2
  nr CAS: 109-60-4
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu.
  Zastosowanie: Ze względu na dobrą rozpuszczalność wykorzystywany jest jako zmywacz lub komponent zmywaczy, a także jako składnik farb drukarskich, lakierów, rozcieńczalnik mieszanin klejowych, żywic syntetycznych i naturalnych.
 • Rozcieńczalnik na bazie Etanolu

  Surowiec: Rozcieńczalnik na bazie Etanolu
  Nazwa Chemiczna: Seria R i Seria RF
  Synonimy: Alkohol Etylowy, Etanol
  Wzór chemiczny: C2H5OH + Skażalniki
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym alkoholowym zapachu.
  Zastosowanie: Rozcieńczalniki na bazie etanolu znajdują zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, w poligrafii, w motoryzacji oraz wielu innych.
 • Octan Butylu (BUTAC)

  Surowiec: Octan Butylu (BUTAC)
  Nazwa Chemiczna: Octan n-butylu
  Synonimy: Octan Butylu, Ester Butylowy Kwasu Octowego
  Wzór chemiczny: C6H12O2
  nr CAS: 123-86-4
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Dobrze rozpuszczalna rozpuszczalnikach organicznych.
  Zastosowanie: Znajduje szerokie zastosowanie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów, żywic, w kosmetyce jako zmywacz.
 • Octan Etylu (ETAC)

  Surowiec: Octan Etylu (ETAC)
  Nazwa Chemiczna: Octan Etylu
  Synonimy: Octan Etylu, Ester Etylowy Kwasu Octowego
  Wzór chemiczny: C4H8O2
  nr CAS: 141-78-6
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Dobrze rozpuszczalna w większości rozpuszczalników organicznych.
  Zastosowanie: Posiada szerokie spektrum zastosowań jako surowiec w syntezach organicznych, składnik farb i lakierów nitrocelulozowych, w poligrafii, meblarstwie, kosmetyce jako komponent zmywaczy, farmaceutyce.
 • Octan Izopropylu (IPAC)

  Surowiec: Octan Izopropylu (IPAC)
  Nazwa Chemiczna: Octan Izopropylu
  Synonimy: Octan Izopropylu, 1-metyloetylo octan, Ester Alkoholu Izopropylowego i Kwasu Octowego
  Wzór chemiczny: C5H10O2
  nr CAS: 109-60-4
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu.
  Zastosowanie: Wykorzystywany jest jako rozpuszczalnik żywic opartych na nitrocelulozie, olejów i wosków. Znajduje również zastosowanie w kosmetyce, farmacji i poligrafii.
 • Octan Metoksypropylu (PMA)

  Surowiec: Octan Metoksypropylu (PMA)
  Nazwa Chemiczna: Octan 1-metoksypropan-2-ol
  Synonimy: Octan Metoksypropylu, Octan 1-metoksy-2-propanol, Ester 2-metoksypropylowy Kwasu Octowego
  Wzór chemiczny: C6H12O3
  nr CAS: 108-65-6
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu.
  Zastosowanie: Znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik w przemyśle farb i lakierów, przemyśle motoryzacyjnym. Wykorzystuje się go również w procesach otrzymywania żywic epoksydowych, akrylowych, poliestrowych, a także jako składnik atramentów do drukarek.
 • Octan n-Propylu (NPAC)

  Surowiec: Octan n-Propylu (NPAC)
  Nazwa Chemiczna: Octan n-Propylu
  Synonimy: Octan n-Propylu, Ester Propylowy Kwasu Octowego
  Wzór chemiczny: C5H10O2
  nr CAS: 109-60-4
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu.
  Zastosowanie: Ze względu na dobrą rozpuszczalność wykorzystywany jest jako zmywacz lub komponent zmywaczy, a także jako składnik farb drukarskich, lakierów, rozcieńczalnik mieszanin klejowych, żywic syntetycznych i naturalnych.
 • Alkohol Izopropylowy (IPA)

  Surowiec: Alkohol Izopropylowy (IPA)
  Nazwa Chemiczna: Propan-2-ol
  Synonimy: Izopropanol, Alkohol Izopropylowy, 2-hydroksypropan
  Wzór chemiczny: C3H7OH
  nr CAS: 67-63-0
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o alkoholowym zapachu.
  Zastosowanie: Dzięki swoim właściwościom antyseptycznym znajduje zastosowanie jako składnik środków odkażających. Alkohol izopropylowy używany jest również w poligrafii, np.: druk offsetowy, przemyśle farb i lakierów, a także jako składnik różnego rodzaju rozcieńczalników.
 • Etoksypropanol (EP)

  Surowiec: Etoksypropanol (EP)
  Nazwa Chemiczna: 1-etoksypropan-2-ol
  Synonimy: Etoksypropanol, 1-etoksy-2-propanol
  Wzór chemiczny: C5H12O2
  nr CAS: 1569-02-4
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Dobrze rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych.
  Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w farbach drukarskich jako opóźniacz schnięcia, w produkcji żywic, w klejach kauczukowych. Jest również wykorzystywany jako półprodukt w syntezach organicznych.
 • Glikol Monopropylenowy (MPG)

  Surowiec: Glikol Monopropylenowy (MPG)
  Nazwa Chemiczna: Propan-1,2-diol
  Synonimy: Glikol Monopropylenowy, Glikol Propylenowy, 1,2-propanodiol
  Wzór chemiczny: C3H8O2
  nr CAS: 57-55-6
  Właściwości: Bezbarwna, bezwonna, niepalna ciecz, oleista, o wysokiej lepkości, nietoksyczna.
  Zastosowanie: Stosowany jest w przemyśle spożywczym jako konserwant, emulgator. Używany jest jako składnik płynów do chłodnic, spryskiwaczy, pomp ciepła, instalacji grzewczych. Znajduje zastosowanie również w kosmetyce jako substancja nadająca odpowiednią konsystencję oraz w przemyśle tytoniowym i farmacji.
 • Metoksydipropanol (DPM)

  Surowiec: Metoksydipropanol (DPM)
  Nazwa Chemiczna: (Metylo-2-metoksyetoksy)Propanol
  Synonimy: Metoksydipropanol, Eter Monoetylowy Glikolu Dipropylenowego
  Wzór chemiczny: C7H16O3
  nr CAS: 34590-94-8
  Właściwości: Ciecz o charakterystycznym eterowym zapachu.
  Zastosowanie: Charakteryzuje się niższą lotnością w stosunku do metoksypropanolu. Znajduje zastosowanie jako składnik farb lateksowych (zapobiega koagulacji emulsji). Wykorzystywany jest również jako składnik kompozycji rozcieńczalników.
 • Metoksypropanol (PM)

  Surowiec: Metoksypropanol (PM)
  Nazwa Chemiczna: 1-metoksypropan-2-ol
  Synonimy: Metoksypropanol, 1-metoksy-2-propanol
  Wzór chemiczny: C4H10O2
  nr CAS: 107-98-2
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu. Dobrze rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych.
  Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w farbach drukarskich jako opóźniacz schnięcia, w produkcji żywic, w klejach kauczukowych. Jest również wykorzystywany jako półprodukt w syntezach organicznych.
 • n-Propanol (NPA)

  Surowiec: n-Propanol (NPA)
  Nazwa Chemiczna: Propan-1-ol
  Synonimy: Alkohol n-propylowy, n-Propanol, 1-propanol, Propanol
  Wzór chemiczny: C3H8O
  nr CAS: 71-23-8
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o ostrym zapachu.
  Zastosowanie: Znajduje zastosowanie w poligrafii jako składnik kompozycji rozpuszczalnikowych, substancja do dezynfekcji powierzchni, komponent w syntezie organicznej.
 • Aceton

  Surowiec: Aceton
  Nazwa Chemiczna: Propanon
  Synonimy: Aceton, Keton Dimetylowy
  Wzór chemiczny: C3H6O
  nr CAS: 67-64-1
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, łatwopalna. Dobrze rozpuszczalna w wodzie i rozcieńczalnikach organicznych.
  Zastosowanie: Posiada szerokie zastosowanie jako rozcieńczalnik w przemyśle farb i lakierów, kosmetyce, meblarstwie, motoryzacji.
 • Metyloetyloketon (MEK)

  Surowiec: Metyloetyloketon (MEK)
  Nazwa Chemiczna: Butan-2-on
  Synonimy: Metyloetyloketon, 2-butanon, Metyloaceton, Metylopropanon, Keton Metylowo-Etylowy
  Wzór chemiczny: C4H8O
  nr CAS: 78-93-3
  Właściwości: Substancja zbliżona zapachem do acetonu, dobrze rozpuszczalna w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych.
  Zastosowanie: Znajduje zastosowanie jako składnik farb, lakierów, mieszanin klejowych, w procesach przetwórczych żywic, powłok winylowych. Ze względu na swoje właściwości używany jest również jako składnik preparatów czyszczących.
 • Rozcieńczalnik na bazie Etanolu

  Surowiec: Rozcieńczalnik na bazie Etanolu
  Nazwa Chemiczna: Seria R i Seria RF
  Synonimy: Alkohol Etylowy, Etanol
  Wzór chemiczny: C2H5OH + Skażalniki
  Właściwości: Bezbarwna ciecz o charakterystycznym alkoholowym zapachu.
  Zastosowanie: Rozcieńczalniki na bazie etanolu znajdują zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, w poligrafii, w motoryzacji oraz wielu innych.

Branże

60
Poligraficzna
20
Farby i lakiery
10
Farmaceutyczna
5
Kosmetyczna
5
Spożywcza

Partnerstwo od ponad 20 lat